Košarica
0
Nemate artikala u svojoj košarici.

Politika zaštite osobnih podataka

Upravljanje osobnim podacima i kontakt-podacima

Ova politika odnosi se na obradu (uporabu) bilo kojih osobnih podataka koje izvodi društvo Informo d. o. o. (izvršitelj) ili koji se izvode u ime izvršitelja.

Podaci o izvršitelju:

Rapharm Informo d.o.o. (Superskin),
Ulica grada Vukovara 284 (Almeria Centar)
10000 Zagreb
Telefon: 099 1912 760
E-pošta: informo@informo.eu

Podaci o ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka:

Andrej Koblar / direktor
Kontakt-telefon: 099 1912 760
Kontakt-adresa e-pošte: andrej@informo.eu

Koje osobne podatke obrađujemo

 • osnovne kontakt-podatke (ime, prezime, telefonski broj, e-mail)
 • podatke o uporabi naših internetskih stranica (klikovi na poveznice, provedeno vrijeme) i podaci vezani za odaziv na naše e-novosti (je li poruka bila otvorena, na koje ste poveznice kliknuli)
 • podaci koje trebamo za izvršavanje pogodbe i dostavu kupljene robe (predmet kupovine, cijena, adresa za dostavu, vrijeme dostave, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamaciji, podaci o izdanom računu itd.).

Pravni temelji za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim temeljima:

 • kada je to potrebno za ispunjenje naših zakonskih obaveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu)
 • kada je obrada vaših osobnih podataka potrebna za sklapanje i ispunjenje pogodbe koju ste sklopili s nama ili jer ste od nas željeli ponudu
 • kada ste za obradu svojih osobnih podataka dali dozvolu za određenu namjenu obrade, pri čemu i dalje imate pravo otkazati danu dozvolu (npr. za prilagođeno obavještavanje o našoj ponudi, koja se temelji na oblikovanju profila)
 • kada imamo za obradu vaših osobnih podataka zakonit interes (na primjer, kada vam pošaljemo e-mail ako ste napustili košaricu za kupovinu na našoj web-stranici bez dovršetka kupovine).

Namjene obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za jednu ili više navedenih namjena:

 • komuniciranje s vama glede pružanja naših usluga te odgovaranja na vaša pitanja
 • sklapanje pogodbe i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz sklopljene pogodbe
 • tržišno komuniciranje (slanje e-pošte)
 • za ispunjavanje bilo kojih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke i što se s njima potom događa

Osnovne osobne podatke čuvamo onoliko dugo dokle imate status našega registriranoga korisnika na našim web-stranicama ili ste pretplatnik na naše e-novosti.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka čuvamo trajno odnosno do prekida te pristanka s vaše strane.

Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od izdavanja.

Podatke koji su potrebni za sklapanje i ispunjavanje pogodbe između vas i nas čuvamo još 5 godina od ispunjenja pogodbe (dopremanja robe).

Po isteku roka čuvanja, osobne podatke učinkovito brišemo ili anonimiziramo, što znači da ih obradimo tako da ih više nikako nije moguće povezati s vama odnosno pripisati vam ih.

Dragovoljnost posredovanja podataka i posljedice neposredovanja

Posredovanje osobnih podataka je dobrovoljno. Osobne podatke nam niste dužni posredovati, ali u slučaju da nam ih ne posredujete, ne možete primiti određene usluge odnosno s nama sklopiti pogodbu. Koji su podaci takvi da da njihovo neposredovanje uzrokuje navedene posljedice, navest ćemo svaki put kada ćemo od vas dobivati osobne podatke.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima

Vaše osobne podatke ne posredujemo i ne omogućujemo saznanje o njima trećim osobama (izvan društva Informo d. o. o.) osim onima koji imaju s nama sklopljen pisani ugovor na temelju kojeg izlaze određena pravila vezana za obradu podataka i dužni su poštovati zakonodavstvo glede obrade i zaštite osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji). Ugovorni izvršitelji kojima posredujemo osobne podatke su:

 • ponuditelji usluga marketinga
 • ponuditelji slanja e-novosti
 • ponuditelji usluga logistike
 • ponuditelji financijskih/bankovnih usluga.


Ugovorni izvršitelji smiju osobne podatke obrađivati u okviru naših uputa i osobne podatke ne smiju obrađivati za vlastite namjene. Obvezani su, zajedno sa svojim zaposlenicima, na čuvanje povjerenja vezano za vaše osobne podatke.

Ugovorni izvršitelji osobnih podataka ne iznose u treće države (izvan država članica Europske ekonomske zajednice – to su članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn).

Kakva prava imate u vezi s osobnim podacima, kako možete prekinuti dozvolu obrade i kakve su posljedice prekida

Glede svojih osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • da od nas bilo kada zahtijevate:
  • potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke
  • pristup osobnim podacima i sljedeće informacije: namjene obrade, vrste osobnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci, osobito korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerila koja se koriste za određivanje tog razdoblja, postojanje automatiziranoga primanja odluka, uključujući oblikovanje profila te razloge za njih kao i značenje i predviđene posljedice takvih odluka po vas
  • jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u obliku koji određujete sami (ako je zahtjev predan elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, kopija se priprema u elektroničkom obliku); za dodatne kopije koje zahtijevate, možemo zaračunati razumnu pristojbu za pokrivanje troškova
  • popravljanje netočnih osobnih podataka
  • ograničenja obrade kada:
   • opovrgnete točnost osobnih podataka, pogotovo za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
   • je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te namjesto toga zahtijevate ograničenje njihova korištenja
   • osobne podatke više ne trebamo za namjene obrade pa ih vi trebate za ispunjavanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva
  • brisanje svih osobnih podataka (pravo do zastare), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17 Opće uredbe o zaštiti podataka, prije svega u slučaju kada otkažete pristanak za obradu osobnih podataka
  • ispis osobnih podataka u strukturiranom, općenito korištenom i strojno pisanom obliku, s pravom da te podatke posredujete drugome izvršitelju, bez da bismo vas mi pritom ometali
  • prijenos uporabe osobnih podataka za namjene neposredne trgovine, uključujući i oblikovanje profila
  • da za vas ne vrijedi odluka koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući oblikovanje profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22 Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo da protiv nas uložite pritužbu informacijskom ovlašteniku ako mislite da obrada vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak primjene prava

Svoje zahtjeve koji se tiču ispunjavanja prava vezano za osobne podatke možete u pisanom obliku uputiti na bilo koji kontakt naveden na vrhu ovog dokumenta pod Upravljanje osobnim podacima i kontakt-podacima.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ispunjavanja prava vezano za osobne podatke, možemo od vas zahtijevati dodatne podatke, a djelovanje možemo odbiti u slučaju da dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev kojim izvršavate svoja prava vezana za osobne podatke, moramo odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u roku od mjesec dana od primanja vašeg zahtjeva.

VIP PONUDE I NOVOSTI

Upiši se na e-novosti. Bez brige, novosti šaljemo
samo kada imamo nešto zanimljivo reći.
w